Projectinfo

Deze website kwam tot stand via EIP-projecten medegefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

In samenwerking met Boerenbond, ILVO, UZ-Gent en Steunpunt Korte Keten.

Informatie over het project is hier terug te vinden.

Voor de powerpoint van het eindevent klikt u op de onderstaande buton:

Logo vo elfpo 0 1
Logos partners